Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balbierius
Reikšmė:
barzdaskutys, gydytojas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas balbierius ‘barzdaskutys, gydytojas’ < br. бальберъ, o ne tik iš le. (tarm.) balbierz, kaip rašo P. Skardžius. Galima pridurti, kad dėl balbierius ir barbiẽrius slaviškumo apskritai lieka bent kiek abejonių – nėra visiškos garantijos, kad ne iš vokiečių skolinta, plg. v. Balbier < Barbier, v. v. a. barbier.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas