Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bal̃dė
Straipsnelis:
Tai – ‘medinis indas, puskubilis, žema statinaitė’ (BsMt II 186, žem. – Prk, Klp, Plng), plg. Prūsijos vok. Balge ‘didelis kubilas skalbiniams skalbti’ (Fr 51), v. v. ž. balge ‘kubilas, vonia’ (Sehwers, Sprach.-kultur. Untersuchungen vornehmlich über den deutschen Einflüß im Lett., 1953, 8). O. Bušas (Bušs, Latv. valodas ko pētījumi, 1987, 142) mano, kad priebalsis d galėjo atsirasti dėl kontaminacijos su lie. bal̃dai. Tačiau nebūtina šį skolinį derinti prie baldų, nes [yra] ir formų su d: Prūsijos vok. baldj, bāldj ‘medinis indas’ (Ziesemer, Preussisches Wörterbuch I 379), kurios yra tikriausiai lie. bal̃dė pamatas. Be to, lie. bal̃dai reikšme ‘įvairūs namų daiktai’, randamas S. Daukanto, M. Valančiaus raštuose, A. Juškos žodyne, galėtų būti kilęs iš Prūsijos vok. baldj.
Šaltinis:
Čepienė 1997, 180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas