Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
báldyti
Straipsnelis:
Pr. *bald- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Baldayn, Baldeyn, Boldeyn, Baldekaym, Baldingis. Siejama su lie. balà: balė́ti ‘balti’, *bald: báldyti, báldinti ir pan., taip pat su baldà ‘bildesys’, ‘triukšmas’. Dar plg. r. dial. балдавня́ ‘trinka’, ‘medinis kūjis’, балди́ть ‘dažnai kartoti tą patį’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas