Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bal̃kšvas
Straipsnelis:
Pr. *balk- atstatoma, remiantis vietovardžiu Balkombrastum. Ryšys su la. balka, baļķis, lie. bálkis (iš vok.) mažai tikėtinas (Endzelīns, Latvijas PSR vietvārdi, I, 1, 79). Matyt, tai yra išplėstos šaknies reikšme ‘baltas’ variantas (plg. lie. bal̃ksti, bal̃kšvas, balsnỹs, bálkti ir pan.) arba su veiksmažodžiais susijęs darinys, plg. lie. balksė́ti, bal̃kst, bal̃kstelėti, bálksterėti, bal̃ksterti,balkšóti, la. balksne, balksnis.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 186–187
Antraštė:
bal̃kšvas
Straipsnelis:
žr. telžti
Šaltinis:
Duridanov 1996, 228–229

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas