Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bálkis
Reikšmė:
sija
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žymintys sąvoką ‘balkis, sija’, paprastai reiškiami tuo pačiu žodžiu kaip ir sąvoka ‘medis‘, ‘kamienas’, kokio nors konkretaus medžio pavadinimas (‘alksnis’ ir pan.) arba šios reikšmės žodžiai atspindi jų pavadinamų daiktų funkciją ir siejami su šių reikšmių žodžiais: ‘remti’, ‘laikyti’, ‘rišti’ ir pan. Lie. balkis, la. baļķis < v. v. ž. balke, giminiški su s. v. a. balco, s. ang. balca, kurie toliau giminiški su s. isl. bolr ‘medžio kamienas’, lie. balžiena ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 599
Antraštė:
balkìs
Straipsnelis:
[Recenzuojamas A. Rek̡ēnos Latgalos latvių šnektų rinkinys, kuriame esama ir etimologijų]. Latgalių bàlka kildinama iš r. балка, o bendrinės kalbos baļ̃k̡is (ir lie. balkìs) iš vok. ž. balke-. Toks vieno žodžio kildinimas iš skirtingų šaltinių kažin ar pagrįstas.
Šaltinis:
Vitkauskas 1977, 389

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas