Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balniniñkas (-inykas)
Reikšmė:
balnius
Straipsnelis:
Pr. balgninix ‘balnius’ lyginama su lie. balniniñkas ir balninykas (Širvydas, Dictionarum trium lingvarum, 1713, 337; LKŽ I, 599) ir la. seglinieks ‘balnius’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas