Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balsis, balsys
Straipsnelis:
balsis, balsys vartojamas kaip būdvardis baltam šuniui, zuikiui ir kiaulei pavadinti (LKŽ I 603), todėl hidronimai Balsė, Balsiai (o tokių yra ir kaimų pavadinimų) yra grynai baltiškos kilmės.
Šaltinis:
Schmid 1977, 315

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas