Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bálti
Straipsnelis:
Dak. asmenvardį Balius m. D. Detschev [Char. 69] teisingai gretinamas su ide. *bhē̆l ‘spindėti’ (> s. i. bhāla-m ‘blizgesys, kakta’, gr. φαλός· λευκός (Hesiodo)), plg. lie. bálti, bãlas.
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 74
Antraštė:
bálti
Straipsnelis:
žr. blykšti
Šaltinis:
Seebold 1970, 118–119
Antraštė:
bálti
Reikšmė:
blanch
Straipsnelis:
[Aptariami atvejai, kuriuose bl.(-sl.) *bl- atitinka *pl(H)- kitose ide. kalbose. Pvz.:] lie. bálti ‘blanch’ : lie. pìlkas ‘gray’, pálšas ‘light gray’ (*p(a)l(H)-).
Šaltinis:
Hamp 2006, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas