Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baltiñtelis
Reikšmė:
labai baltas
Straipsnelis:
Vardažodžiai su *-nt- yra labai archajiški (apie juos žr., pvz., Solta 1958; IJa 302tt. ir lit.). Jie kadaise
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas