Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balvachvolstva
Reikšmė:
stabmeldystė, pagonybė
Straipsnelis:
Lie. slavizmas balvachvolstva ‘stabmeldystė, pagonybė’ < br. балвохвалство (болвохвалство), o ne tik iš le. bałwochwalstwo, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas