Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bálzganas
Straipsnelis:
Pr. *balg- atstatoma, remiantis vietovardžiu Balga. Siejama su lie. bálganas, bal̃zganas, bálzganas, bal̃gzti ‘balti’ (plg. balzgė́ti ‘belsti’, ‘dundėti’, žr. *bald- ir kt.), la. bal̃gans, balzgans, balguôt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas