Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bámba
Straipsnelis:
[Tenues ir mediae kaita pasitarnauja skirtingam intensyvumui reikšti:] sl. *pąpъ (le. pępek ‘Nabel’, s.-kr. pȗp ‘Knospe’) : lie. bámba ‘Nabel’
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 18
Antraštė:
bamba
Straipsnelis:
Didžiausia ide. kalbų žodžių, žyminčių sąvoką bamba, grupė paveldėta iš ide. prokalbės (la. naba, s. pr. nabis, skr. nābhi-, s. isl. nafli, lo. umbō ir t. t. < ide. *ombh-, *nobh- ir t. t. su įvairiais šaknies balsių kaitos laipsniais ir įvairiomis priesagomis. Lie. bamba giminiškas la. bamba ‘rutulys’, skr. bimba- ‘diskas, aspkritimas’, gr. βέμβιξ ‘sūkurys’ ir t. t. Bendraslaviškas bambos pavadinimas siejamas su lie. pumpuras, la. pumpt ‘tinti’, plg.: s. sl. pąpŭ, pąpŭkŭ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 250
Antraštė:
bámba
Reikšmė:
Nabel
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne s. v. bámba reikia nurodyti ne s. v. a. amban etc., o pam̃pti. Iš tikrųjų čia turime reikalo ne tik su ritmo žodžiais [Reimwörter] (taip Fraenkelis, žr. LEW 536), bet taip pat su vienu ir tuo pačiu afektiniu žodžio elementu bamb / pamp, kuris gali būti skardus ir duslus. Bámba ‘nabel’ dar atliepia sl. pǫpъ (č. pupek) ‘t. p.’
Šaltinis:
Machek 1961, 348
Antraštė:
bámba
Straipsnelis:
Lie. bámba, la. bam̃ba : bum̃ba ‘rutulys’, skr. bimba-ḥ ‘t. p.’, šv. dial. bamb ‘pilvas’ – artimiausi atliepiniai šalia sl. *bǫba ‘apvalus, rutulio formos daiktas; pūslė’: le. dial. bomba ‘pūslė ant odos’ ir jo varianto sl. *buba: slov. búba ‘poczwarka’ (r. dial. бу́ба ‘uoga, grūdelis’ ir kt.) iš *bǫb- ‘išbrinkti, pampti’, ide. *baˣmb-.
Šaltinis:
SłPr I, 346
Antraštė:
bámba
Straipsnelis:
Pr. *bamb atstatoma, remiantis vietovardžiu Bambeln. Kaip apeliatyvus lygina su lie. bámba, bam̃balas, bamblỹs, bam̃bti, bambė́ti, bam̃binti, bambaliúoti ir pan.; la. bam̃ba, bam̃bals, bam̃balis, bambale, bambuls ir kt.; le. bąbać, r. dial. буба́нить, бубане́ть, бубе́нить, бу́ба ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 190–191
Antraštė:
bámba
Reikšmė:
пуп
Straipsnelis:
[Aptariami baltizmai čekų kalboje.] Su lie. bámba, ‘пуп’, bam̃bti ‘разбухаць’, ‘здыхаць’ siejama ček. moravų rozbambušit‘ ‘трыбушыць зайца i инш’.
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2003, 298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas