Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bam̃balas
Reikšmė:
storulis
Straipsnelis:
Daugiausia izoglosų pastebima tarp frigų ir graikų, frigų ir baltų-slavų, frigų ir armėnų. [170] Daiktavardžiai, kurių kamienas -e // -o. […] Nom.-Acc. neutr: […] bambalon²⁷ ‘мужской член’ – D. Hesych. [²⁷ Plg. lie. bam̃balas ‘толстяк’ (v. Mažiulio nuoroda), tai pat bum̃bulas ‘точка, утолщение’, la. bumbuls ‘шишка, клубень, желвак’. Plg. lie. bam̃bti ‘вздуватся, растухать’. Ar čionai … priklauso ir graikų φάλλος?].
Šaltinis:
Дьяконов, Нерознак 1977, 174
Antraštė:
bam̃balas
Reikšmė:
Hummel
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne mãno teisingai, kad lie. bam̃balas, gr. βομβύχη ‘Bieneart’ kilę iš garsų pamėgdžiojimo bamb-, βομβ-; lie. bim̃bti ir kt. – tai ne balsių kaitos padaras, o tiesiog vienas iš tarp garsažodžių pasitaikančių variantų. Čia priskirtini šie giminiški slavų kalbų vediniai: č. brumbál, brumbár ‘Hummel’, bulg. brămbar ‘Kafer’. Turbūt pirmykštis sl. *bǫbolъ (= lie. bam̃balas); galime manyti, kad žodžio pradžioje yra buvęs l, pakeistas r (tolimoji disimiliacija l-l > r-l); sl. a aiškinu kontaminacija iš *brudi-valъ (= kas purve, mėšle voliojasi, plg. č. hovnival, -vár ‘t. p.’), ką fiksuojame č. brundivál, -vál, -bár (n yra papildomas elementas, atsiradęs iš geminatos: nd < dd).
Šaltinis:
Machek 1961, 348
Antraštė:
bam̃balas
Straipsnelis:
[Aptariant baltų-slavų dialektinį kontinuumą, akcentuojamos pietų slavų dialektų ir baltų kalbų bendrybės.] Lie. bam̃balas, taip pat plg. la. bam̃bals, pr. Bambeln (XV a., toponimas) yra archaizmas su bulg. бръмбар ʻжукʼ, mak. бумбар ʻжукʼ, sr.-kr. бу̏мба̄р ʻ6алиаʼ, šiaurės r. буба́рка ʻбукашкаʼ, бубарица ʻжукʼ. Rytų ide. formos archajiškumą su priesaga *-l- ~ *-r- liudija gr. βομβυλίος ʻшмельʼ, s. i. bambara- ʻпчелаʼ ir kt. Dėl atitikimo su graikų ir senovės indų slavų kalbų žodis gali rodyti ankstyvus praslavų kontaktus su iranėnų kalbomis.
Šaltinis:
Иванов 1980 (1981), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas