Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bandiniñkas
Reikšmė:
samdinys, kuriam šeimininkas atlygindamas duoda žemės
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne pateiktas lie. bandiniñkas yra pamatuotas žodžiu bandà (tik ne reiškiančiu ‘gyvulių banda’) ir ta reikšme, kuri nepaliudyta lietuvių kalboje (la. banda ‘das dem Knecht zugeteilte Stück Feld[...], Nebengewerbe’), bet fiksuojama lenkų kalboje, plg. le. banda ‘Gemeinschaft’ (iš čia lie. bañdžius ‘Teilhaber, Partner’); plg. le. bandos, bandoch ‘fremder gemieteter Schnitter’.
Šaltinis:
Machek 1961, 348

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas