Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
banì(n)tyti
Reikšmė:
priekaištauti
Straipsnelis:
O kaita drignìs : dignìs bei geriau paliudyta ir vėlesnė la. brâlis : lie. brólis (Fraenkel, 30), neskatina manyti, kad banìntyti, banìtyti ‘priekaištauti, aprėkti’ skolinys iš r. branít’ ‘t. p.’, geriau, kaip ir Fraenkelis daro, kildinti iš onomatopėjos?
Šaltinis:
Pisani 1957, 143

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas