Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bar̃škalas
Reikšmė:
Klapper
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Šiame areale dažnai vartojama priesaga *-lo- nomina agentis sudaryti, pvz., s. v. a. scūvala f. ‘Schaufel’, lo. capulus ‘Griff’, lie. bar̃škalas ‘Klapper’ ir t. t.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas