Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
barakitúoti
Reikšmė:
молясь, вполголоса бормотать
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Straipsnio autorius siūlo moravų baracht(a) ‘выдуманные разговоры, болтовня, лепет’, s. č. marné barachty (1570 m.) – apie tariamus šventuosius, sieti ne su v. v. a. bracht ‘гам, стук, крик’ (kaip pateikiama etimologiniame čekų kalbos žodyne), o įžvelgti ryšį su lie. barakitúoti ‘молясь, вполголоса бормотать’, plg. le. (Seinų plotas) barachitować ‘t. p.’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas