Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bar̃gas
Reikšmė:
kreditas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bar̃gas ‘kreditas’ < br. бор(к)гъ, o ne tik iš le. borg, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 8
Antraštė:
bar̃gas
Reikšmė:
ėmimas prekių į skolą, kreditas
Straipsnelis:
Žodžiai, reiškiantys ‘skola’, ‘skolinti(s)’ dažnai yra skolinami, pvz. lie. bar̃gas ‘ėmimas prekių į skolą, kreditas’ (le. < borg < vok. Borg ‘skola’, borgen ‘skolinti’, plg. dar s. ang. borgian ‘skolinti’, ang. borrow ‘skolintis’ ir pan.
Šaltinis:
Kaukienė, Jakulis 2007, 38–39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas