Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bargus
Reikšmė:
griežtas, žiaurus
Straipsnelis:
Lie. bargus ‘griežtas, žiaurus’ < la. bargs (bar̂gs), tarm. (bā̀rgs): bargus, -ibárgs…; su šiuo paskolintu būdvardžiu darybiškai reguliariai santykiauja prieveiksmis bargiai ‘giežtai, žiauriai’ (norint jį būtų galima laikyti ir tiesioginiu la. priev. bargi ar bā̀rgi skoliniu, adaptacijos metu automatiškai gavusiu tokio tipo lietuvių kalbos prieveiksmiams būtiną formantą -(i)ai: bargeibárgi… ir abstraktai (nomina qualitatis) bargybė, bargumas ‘griežtumas, žiaurumas’ : bargybē, bargumasbárgums, bárdziba.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas