Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bar̃nis, barnìs, bar̃nas, barnė̃,
Straipsnelis:
Pr. *barn- atstatoma pagal vietovardį Barne. Siejama su lie. bárti, la. bar̃t, žr. *bar-, *barb-, *bard-, *bark, bardarókšt, taip pat lyginama su lie. bar̃nas, barnė̃, barnìs, bar̃nis, barnùs, barnìngas ir kt. (LKŽ I, 661–662).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas