Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
barõnas
Reikšmė:
avinas
Straipsnelis:
žr. baronukas ‘toks paukštis’
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 157
Antraštė:
barõnas
Straipsnelis:
Žąsų šaukimo r. гáги-гáги (arba garsų pamėgdžiojimas ga-ga) vedinys r. гáган ‘žąsinas’ – panašiai, kaip lie. tarm. gãgas ‘žąsis’ → gagõnas (Skardžius 1941, 274). Lygiai taip pat šaukimo бари-бари (ar бар-бар) vedinys баран ‘avinas’. Lietuvių kalboje – pagal tą pat modelį – iš barè-barè (plg. bùrė ‘avis’ [ir burè-burè, taip pat bariukas=buriukas ‘avinėlis, ėriukas’, burùlis, bùrinas ‘avinas’]) galėjo būti pasidarytas *barõnas. Nors lie. barõnas visuotinai laikomas slavizmu, šis žodis visiškai natūraliai dera prie lietuviškos leksikos. Darybos modelis, pagal kurį daromi vadiniai su -onas, patikimai paliudytas lietuvių kalboje – ir apeliatyvinės (dirvàdirvõnas) ir onomastinės (DubràDubrõnas) leksikos (Skardžius 1941, 273 t.).
Šaltinis:
Откупщиков 1993, 66
Antraštė:
barõnas
Reikšmė:
avinas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas barõnas (baronas) ‘avinas’ < ne tik iš br. боранъ, баранъ, kaip rašo P. Skardžius, bet ir iš le. baran.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas