Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bar̃sas
Reikšmė:
jaźwiec, borsuk
Straipsnelis:
Kai kurie lietuvių žodžiai yra panašūs į deminutyvus, bet iš tikrųjų deminutyvinių formantų neturi. Lie. bar̃sas ʻjaźwiec, borsukʼ < bars(i)ùkas ʻt. p.ʼ, kuris paskolintas iš brus. barsúk [Urbutis 1978, 291].
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas