Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bartìšius
Reikšmė:
toks (karo) kirvis, alebarda
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bartìšius ‘toks (karo) kirvis, alebarda’ (Lexicon Linthuanicum šis žodis pasirodo pirmiausia; 1987 m. publikacijos rodyklėje reikšmė klaidingai nurodyta ‘partizanas’, v. Partisane sutapatinus su visiškai kitos reikšmės ir kilmės v. Partisan) < br. бардышъ (бардишъ), o ne tik iš le. bardysz, kaip rašo P. Skardžius. -t- gal neaiškintinas vokiečių tarmių atstovams įprastu skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių painiojimu, nes toks pat svyravimas matyti ir slavų artimai susijusiame tos pat reikšmės žodyje br. барта/-да, barta/-da.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 8-9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas