Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bãsė
Reikšmė:
avis
Straipsnelis:
[Kalbama apie žodžius, žinomus tik baltų-slavų areale.] Lietuvių ir rusų k. tarmėse pasitaiko dar kai kurių bendrų avies ar avino pavadinimų: lie. bãsė = r. баша ‘avis’ (fonetiškai plg. lie. saũsė = bulg. су́ша ‘sausra’, lie. sẽsė – s.-kr. séša ‘sesuo’). […] [13] […] Lygindami lie. bãsė – r. баша ‘avis’, mes nerandame latviško atitikmens.
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 13–14
Antraštė:
bãsė
Reikšmė:
avis (tarm.)
Straipsnelis:
Avies šaukimo žodžiai labai dažnai susiję su tarminiais avių, avinų ir ėriukų pavadinimais […] Ypač įdomūs yra bendri lietuvių ir rusų tarmių šaukimo žodžiai ir avies, avino pavadinimai. Lie. basʼ-basʼ ir basià-basià sutampa su r. tarm. бась-бась ir бáся-бáся. Lie. bãsė, matyt, reikėtų laikyti pakankamai senu. Netiesiogiai tai paliudija r. tarm. бáша ‘avis’ – forma, kaip ir lie. bãsė, kylanti iš *basi̯a. Plg. lie. saũsė = r., bulg. суша ‘sausuma, sausra’, lie. sẽsė = s.-kr. séša ‘sesuo’.
Šaltinis:
Откупщиков 1993, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas