Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baũžis
Reikšmė:
plikai apkirptas
Straipsnelis:
žr. baužas, -a
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 62
Antraštė:
baũžis
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
žr. baužas
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 174-175
Antraštė:
baũžis
Reikšmė:
plikis, beragis
Straipsnelis:
au > a fonetikos lituanizmų esama Seinų apylinkių lenkų šnektose: le. bažis ‘nevykėlis’ (< lie. baũžis, baužỹs ‘plikis, beragis’).
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas