Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baũdžiava
Straipsnelis:
pr. baude Thes. 16 ‘baudžiava’ : lie. baũdžiava ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb II 147.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 186
Antraštė:
baũdžiava
Straipsnelis:
Pr. baude ‘lažas’ siejama su lie. baũdžiava, baudà.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 201–202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas