Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baudinti
Reikšmė:
padrąsinti, paskatinti
Straipsnelis:
etbaudints 43₁₂ ‘pažadintas’, part. act. praet. : budē, lie. baudinti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 214
Antraštė:
báudinti
Reikšmė:
aufmuntern, erwecken
Straipsnelis:
Produktyvios -ina- klasės veiksmažodžių atitikmenys tarp prūsų ir lietuvių kalbų: […] pr. etbaudinnons : lie. báudinęs, báudinti ‘aufmuntern, erwecken’ […]. Tai yra o balsių kaitos laipsnio kauzatyvas iš šaknies *bud-, plg. lie. bundù, budaũ, bùsti, durat. budù, budė́ti; s. sl. buditi, buždą : vъz-bъną, s. r. vozbnu : bъždą, bъděti […]
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 182, 184
Antraštė:
báudinti
Straipsnelis:
Pr. pobanginnons paprastai skaitomas paraidžiui, įžvelgiant denominatyvinį kamieną *bangin-, siejamą su lie. bangà, kas reikšmės požiūriu vargiai beįtikima. Protingiau yra pr. formoje įžvelgti veiksmažodį *baudin-, plg. lie. pa-báudin-ęs, padarytą iš báudinti.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas