Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
báudinti, báudyti
Straipsnelis:
Lie. báudinti, báudyti kartu su skr. bodháyati ‘kelia, žadina’, av. boadayeiti ‘supažindina’, s. pr. et-baudints ‘atgaivina, prikelia’ – atliepiniai šalia sl. *buditi ‘kelti, žadinti’: slov. budíti ‘t. p.’, le. budzić, r. буди́ть ‘t. p.’ (tai kauzatyvai iš *bъděti).
Šaltinis:
SłPr I, 434

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas