Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baũrioti
Reikšmė:
baubti, būbauti
Straipsnelis:
Jei baũrioti ‘baubti, būbauti’ žem. (ret.) (Karvės baũrio(ja), ant pliko dirvono suvarytos Žd) pasirodytų plačiau pažįstamas, jis nebūtinai laikytinas letiziczmu (plg. la. baũŗuôt ‘mauroti, riaumoti (apie jaučius); bliauti (ypač apie mažus vaikus)’. Lie. baũrioti galėtų būti pridurtas prie pavyzdžių la. baũŗuôt‘mauroti, riaumoti (apie jaučius)’, norv. būra ‘mauroti’, s. air. búriud ‘maurojimas’, búrach ‘(jaučio) žemės kapstymas’, kurie daugelyje slavų etimologijos žodynų (kaip judesį perteikiantys garsu, žr. Sadnik-Aitzetmüller I 200–204) siejami su sl. *buŕa ‘audra’, *buriti, *buŕǫ ‘ūžti, siausti, siaubti, griauti’.
Šaltinis:
Urbutis 1999b, 215

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas