Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baz
Straipsnelis:
Baltarusių kalbos avių šaukiamoji interjekcija базь laikoma paskolinta iš tokios pat funkcijos lietuvių tarminio baz (СБ 63; čia vietoj br. базь- базь kažkodėl rašoma бязь- бязь), pasiremiant kitų skelbtu spėjimu, nors tas spėjimas jau buvo kritikuotas ir parodyta, kad dėl interjekcijos didelio paplitimo šiaurės slavų kalbose ir dėl jos sąsajos su tų kalbų avino pavadinimu (br., r., ukr. бара́н, le. baran) iš tiesų reikėtų kalbėti apie atvirkščios krypties skolinimą (Blt 1967 3 236).
Šaltinis:
Urbutis 1984b, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas