Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bebénti
Reikšmė:
neaiškiai kalbėti
Straipsnelis:
Pr. bebbint ‘šaipytis, tyčiotis, koneveikti’ tiksliai atitinka la. bebināt, kuris tomis pačiomis reikšmėmis vartojamas Kuržemėje, o lie. bebénti ‘neaiškiai kalbėti’. Žodžio onomatopėjinę kilmę rodo daugybė variantų, plg. la. bibinât, bubinât, lie. bìbyti, bùbyti, bùbinti, būbnúoti, bubsė́ti, bebekuoti, bẽbioti ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas