Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
begšu
Reikšmė:
bėgte
Straipsnelis:
Lie. bėgšu ‘bėgte’ < la. *bēgšu ar bēgšus: bēgszu, bēgtebégša…; dėl tokio tipo veiksmažodinių prieveiksmių darybos ir jų variantų plg. la. jāšus ir (ret.) jâšu ‘raitom, raitas’, klupšus ir klupšu ‘klupiniu’, steigšus ir steigšu ‘skubiai, paskubomis’; be Miežinio žodyno, kitų šaltinių, patvirtinančių la. bēgša, ko gera, nėra žinoma.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas