Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
begu
Reikšmė:
[lo.] ne
Straipsnelis:
Lie. begu Br, reikšme kaip lo. ne, yra vėlesnis darinys nei biau.
Šaltinis:
Lühr 1995, 125 [14 išn.]

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas