Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bekerėlis
Reikšmė:
kaušelis, taurelė
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bekerėlis ‘kaušelis, taurelė’, t. y. jo pamatinis žodis *bekeras, -is P. Skardžiaus kildintas iš reto dab. le. becher (bekier); tam paremti būtų galima pridurti, kad jau iš XVI a. žinomas tik kaip deminutyvinio pavidalo le. becherek, tačiau bėda, kad bekerėlis yra ne reali raštų forma, bet spėjama, Skardžiaus atstatyta, manant, jog Sirvydo žodyno bikierelis (Skardžiaus darbe bikierells – su korektūros klaida) – tikriausiai apsirikimas vietoj biekierelis. Laikantis principo, kad paprastai priimtinesnis skaitymas be taisinėjimų, reikėtų kalbėti apie bikerėlis – deminutyvą iš *bikeris, kuris sykiu su la. bik̡eris (plg. ir dem. bik̡erin̡š) jau skirtinas prie tiesioginių germanizmų, plg. s. saksų bikeri ‘Becher’ (dėl i dar plg. lie. pìkis < Prūsų vok. pick ‘Pech’, lie. stìkselis (štikselis) < Prūsų vok. sticksel ‘Stecksel’).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas