Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
beksė́ti, bẽksi
Reikšmė:
baubti, mauroti
Straipsnelis:
žr. bebioti, -ojo, -ojo
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
beksė́ti, bẽksi
Reikšmė:
baubti, mauroti
Straipsnelis:
žr. bebioti
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
beksė́ti, bẽksi
Reikšmė:
riaumoti, staugti, raudoti, spiegti
Straipsnelis:
Lie. beksėti giminiškas s. sl. bekati (: bečǫ) ‘mekenti; balare’, le. bekać ‘balare’, slov. bekáti ‘balare, raudoti’, r. dial. бе́кать ‘balare; murmėti, vapalioti’, dar giminiškas norv. bekra ‘bliauti’. Greičiausiai pamėgdžiojamosios kilmės, pamėgdžioja avies bliovimą: le. be, bee, s.-kr. (: ); ukr. бе́е, tą pačią funkciją kitose kalbose atlieka: la. bȩ̃; lie. bẽ, gr. βῆ; lo. bee; v. bäh ir t. t.
Šaltinis:
SłPr 201–202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas