Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bel̃žti
Reikšmė:
šlapinti, telžti
Straipsnelis:
s. i. (vedų) brahmán- ‘dainius, vaidila; žynys’; brahmanas (t. y. priklausantis aukščiausiajai socialinei grupei)’, [90] siejamas su ide. šaknimi *bhelg’h- ‘tinti, pusti, kilti, didėti’¹⁶ [¹⁶ В. Н. Топоров, – Этимология 1970, Москва, 1972, 32 (su lit.)] (plg. lie. bel̃žti, -ia ‘šlapinti, telžti’, bilžinas ‘milžinas’, r. бо́лозень ‘nuospauda, trynė, popūtė, kankorėžis’). [91]
Šaltinis:
Karaliūnas 1976, 90–91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas