Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bélsti, béldžia, béldė
Reikšmė:
sukelti garsą daužant
Straipsnelis:
Pragerm. BLEW-A- ‘mušti, smogti, kirsti, schlagen’ (go. bliggwan ‘smogti, kirsti, plakti, pliekti’, ang.-saks.ūtbliūvid ‘išmušti, iškalti’, [120] s. v. a. bliuwan ‘kirsti, smogti’, v. v. a. bliuwen), germ. bleww-a- ‘schlagen’ neturi jokių patikimų atitikmenų. Ko gero, čia galime prijungti šiuos pamatuotus šaknimi *bhel- ir reiškiančius ‘mušti, kirsti, smogti’ žodžius: *bhel- (su geminata) slypinčią germ. bell-a- 1 ‘pataikyti, su(si)tikti, treffen’; *bhel-d- (Pokorny 124), kuriuo pamatuota germ. bult-a-z m ‘varžtas, kaištis, trumpa strėlė, Bolzen, strėlė, rodyklė, Pfeil’: s. v. a. polz (catapulta); s. ang. bolt bei lie. béldžiu, bélsti ‘sukelti garsą daužant’; *bhl-aǵ- (Pokorny 154) pamatuota lo. flagrum (n) ‘rimbas, botagas, Geißel’; s. isl. blak ‘smūgis’; lie. blaškai ‘iškulti kviečių grūdai’ (-ǵ-sk').
Šaltinis:
Seebold 1970, 120–121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas