Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bemutis
Reikšmė:
begemotas, hipopotamas
Straipsnelis:
Lie. bemutis ‘begemotas, hipopotamas’ < la. (Miežinio) bemots; bemutisbemůtsśłońслонъ; reikšmė ‘dramblys’ veikiausiai netikra – tai tik viena iš klaidų verčiant slavų kalbomis; la. bemots (žodyno rankraštyje, jo išlikusios dalies 8 p., būtent taip jis rašomas!) < v. Behemoth (neįprastas h praleistas, kaip, pvz., sr.-kr. bemota); suteikdamas žodžiui lietuvišką formą, Miežinis bus jį susiejęs (liaudies etimologija!) su mutė ‘burna’: mutēmute (pastarasis žodis, jei ne visur, tai bent jau Miežinio žodyne, irgi turėtų būti leticizmas), taip lietuviškam begemoto pavadinimui įkvėpdamas vidinę formą (darybiškai žiūrint – darybos reikšmę) ‘beburnis’.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas