Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bendė
Reikšmė:
budelis, engėjas
Straipsnelis:
Lie. bendė ‘budelis, engėjas’ < la. bende: bendēbende…; fonetika tarsi rodytų atvirkščią skolinimo kryptį, tačiau latvių žodis veikiausiai yra kuronizmas (tolesnė pusėtinai įmanoma etimologija pateikta B. Jēgers – KZ LXXX (1966) 126tt.).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas