Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bendyti
Reikšmė:
engti, kankinti
Straipsnelis:
Lie. bendyti ‘engti, kankinti’ < la. bendēt; bendytbendet…; plg. bendė; Miežinis žodyno tolimesniame straipsnyje dar duoda iš šio skolintinio veiksmažodžio pasidarytą priesagos -tojas nomen agentis bendytojas ‘engėjas’: bendytojasbendetajs.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas