Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
benkis
Reikšmė:
suolas
Straipsnelis:
Lie. benkis ‘suolas’ < la. ben̡k̡is (< v. v. ž. benke): benkis, sůlasbenkis (plg. sůlas, elissůls, láva, beńk'is, -itis); dar žinomas šiaurėje ir klaipėdiškių.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas