Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
beršti
Straipsnelis:
[Rec.: Етимологічний словник українскої мови – Київ, 1982, t. 1, А-Г.] Sykiu su kitais ide. *bherəg̑- ‘spindėti; baltas’ atstovais ukr. dial. березу́на (avies vardas) straipsnyje (p. 172) duodant lie. beršti (rašoma dvejopai: beršti ‘bergžti, gelsti, nokti’ LKŽ I² 771 ir ber̃žti ‘t. p.’ LKŽ I² 778), gal derėjo įspėti, kad Fraenkelis šio tradicinio aiškinimo nesilaiko ir tą veiksmažodį, dar žinomą su įterptiniu gomuriniu priebalsiu – ber̃gžti (ber̃kšti), tapatina su ber̃gžti ‘būti bergždžiam, bergždauti’, nors tuo tarpu dar sunku pasakyti, ar jo aiškinimas tikrai pranašesnis.
Šaltinis:
Urbutis 1986b, 86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas