Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bezdė́ti, bezdù
Straipsnelis:
Gr. βδελυρóς, βδέω ‘sukelti vėją, gadinti orą’ [171]. Greta praes. kamieno *perd- (plg. πέρδομαι) ide. turėjo kitą, visai skirtingą, kamieną, atitinkamai reiškiantį ‘gadinti orą’: *pezd-, *p⁰zd-), kuris remiasi onomatopėja ir kuris yra paliudytas baltų, slavų, lotynų ir graikų kalbose: lo. pēdō*pezd-, r. bzdity ir t. t., lie. bezdù galbūt paimtas iš rusų ir t. t., žr. Pokorny IEW 829. Gr. βδέω remiasi *pzd- > *βzδ- su fonetiškai išnykusiu z-, βδέω kamienas gali remtis βδ-εσ-. Antrajai grupei galėtume iškelti βδ-ελ-, βδ-ολ. Galbūt paprasčiau yra pagrindinius žodžius βδελυρóς, βδελύσσομαι pagal gr. žodžių darybą su priesaga -lu- išvesti iš βδέω. Greičiausiai žodis remiasi *βδελυλoς negu *βδελυρος, plg. M. Leumann, Glotta 1953, XXXII, 223. Šiuo atveju βδóλoς būtų graikų vedinys iš βδελυρóς.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 171–172.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas