Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bezdžionė
Straipsnelis:
Lie. bezdžionė < r. obez’jana (< turk. ebuzinė). La. pertik’is yra taip pat skolinys (< es. pertik). Daugelio ide. kalbų žodžių, reiškiančių šią sąvoką, etimologija neaiški, pvz., s. isl. api, s. ang. apa ir t. t., kitose kalbose šis žodis siejamas su spalva, pvz.: skr. kapi ‘bezdžionė’ : skr. kapila ‘rusvas’).
Šaltinis:
Buck 1949, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas