Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bẽzdas
Reikšmė:
šeivamedis, Holunder
Straipsnelis:
Teisingai sako E. Fraenkelis (LEW), kad bẽzdas ‘šeivamedis, Holunder’ iš le. trm. *bezd. Tačiau po to: „Paprastai sl. žodis gretinamas su ide. buko pavadinimu“. Lietuviškasis šeivamedžio pavadinimas slypi žodyje bùkas, kuris puikiai atitinka (netekus sa) lo. sabucus. Visa tai reiškia, kad nei bèzdas, nei bùkas kokio nors reikalo su buko pavadinimu neturi.
Šaltinis:
Machek 1961, 35
Antraštė:
bẽzdas
Reikšmė:
šeivamedis (dab. tarm. ir alyva)
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bẽzdas ‘šeivamedis (dab. tarm. ir alyva)’ < iš br. бэз (abiem reikšmėm) ar tarm. бэзд, o ne tik iš le. bez ‘šeivamedis’ (nuo XVIII a. ir ‘alyva’) ar tarm. bestbestu / bezdu (nuo XVIII a.), kaip rašo P. Skardžius. Kad Sirvydo laikais baltarusiams šis polonizmas jau turėjo būti pažįstamas, netiesiogiai galima spręsti iš XVII a. vidurio r. безъ ‘alyva’ (pačių rusų yra tarm. боз ‘šeivamedis’).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas