Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bezecnas
Reikšmė:
begėdiškas, gėdingas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bezecnas ‘begėdiškas, gėdingas’ < iš br. безецный, бэзэцный, o ne tik iš le. bezecny, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas