Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
biau
Reikšmė:
ar gal, beg
Straipsnelis:
Dar Mažvydo tekstuose užfiksuota klausiamojo sakinio dalelytė biau slepia žodį ‘ir’. Ji giminiška su pr. bhe, bha ‘ir’, lie. beĩ ‘und’ (< *bʰe+*id arba ī̆, plg. s. i. , gr. ῑ). Giminystė su av. bā ‘išties’ daro tikėtiną tokią bl. *be semantinę raidą: iš ‘tikras, teisingas, išplaukiantis’ į ‘ir’ [lie. be reikšmė ‘aber, sonder’, kaip liudija prūsų ir kitos lie. dalelytės, yra vėlesnė]. Klausiamoji dalelytė biau kilo prisišliejus senajai klausiamojo sakinio dalelytei *-u, plg. go. jau ‘taip’ + -u ir niu ‘ne’ + -u. Šis susiliejimas įvyko taip anksti, kad dalelytės *be-u eu sutapatintas su ide. prokalbės eu̯ refleksu: šalia biau atsirado bau, kaip ir kai kuriuose kituose žodžiuose su ide. eu̯ refleksu.
Šaltinis:
Lühr 1995, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas