Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
biẽdnas
Reikšmė:
vargšas, skurdus
Straipsnelis:
Lie. biẽdnas paskolintas iš le. ar br. kalbų, plg. le. biedny ‘t. p.’, br. бéдны ‘t. p.’ = s. sl. bědьnъ ‘t. p.’. Tai vediniai iš běda ‘nelaimė’.
Šaltinis:
SłPr I, 223
Antraštė:
biẽdnas
Reikšmė:
vargšas, neturtingas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžių, reiškiančių ‘vargšas, neturtingas’, dauguma yra padaryti su neiginiu iš žodžių, reiškiančių ‘turtingas’, ‘laimingas’, ‘sėkmingas’ ir pan. Lie. biednas < le. biedny, plg. r. bednyj (= č. bídný, s.-kr. bijedan ‘sugadintas, menkas’, s. sl. bědĭnŭ ‘suluošintas, sužalotas’) giminiškas s. sl. běda ‘būtinybė’, běditi ‘priversti, pajungti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 783

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas