Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bielas
Reikšmė:
kalkės, baltalas
Straipsnelis:
Lie. bielas ‘kalkės, baltalas’ (žinomos iš Bretkūno) P. Skardžiaus kildintos iš br. белъ, le. bieł, tačiau tokio žodžio nepažįsta ne tik istoriniai, bet ir dabartiniai tų slavų kalbų žodynai; tad veikiausiai tai tik lie. galūnės vedinys iš slavizmo biẽlyti ‘baltinti’ < br. белити, le. bielić; dėl tokios darybos plg. bõvas ‘žaislas’ : bõvyti(s), kùsas ‘pagunda’ : kùsyti, trõtas ‘nuostolis, žala’ : trõtyti. Taigi P. Skardžius žodį bielas paliko tarp svarstomų slavizmų tik kaip savo vietos neužėmusio pamatinio veiksmažodžio biẽlyti atstovą.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas