Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bijósena
Reikšmė:
bijojimas, baimė
Straipsnelis:
[Tikėtini -l- ir -n- atspindžiai, susiję su ide. heteroklize ir esantys priesagų -zl- ir -zn- vediniuose:] 3. Fiksuojama daug priesagos -zl- šalia -zn- vedinių, tai matyti pažvelgus į *bojazl-, atitinkamai *bojazn-. Pateikiame priesagos -zl- vedinius, nes pastarieji menkiau pažįstami: bažn.-sl. БОЮЗЛИВЪ, s. č. bázlivy, bulg. боязлив, r. боязливый (ir kt. pvz.). Įdomu, kad prasl. *bojaznь, -i f. paprastai gretinama su pr. biāsnan ‘baimė’. V. N. Toporovas (ПЯ A–D, 218) prie pastarojo sugretinimo prideda r. боясть, боесть, боясница ‘Eidechse, driežas’ bei tolimesnius atitikmenis, t. y. lie. bijosena, la. bijāšana, bīšanâs ‘baimė’.
Šaltinis:
Eckert 1979, 23
Antraštė:
bijósena
Reikšmė:
bijojimas, baimė
Straipsnelis:
Pr. biāsnan ‘baimė’ tiksliausių atitikmenų yra baltų ir slavų kalbose: r. боязнь, le. bojaźń ir pan.; ir ypač lie. bijósena, taip pat plg. la. bijāšana, bīšanâs ‘baimė’ ir tolimesnius: baiļošanās, baidīšanās.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas